Prof. Dr. AYSUN SAĞBAŞ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. AYSUN SAĞBAŞ

T: (0282) 250 2309

M asagbas@nku.edu.tr

W asagbas.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Endüstri Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Öğrenim Yılları: 1999-2003
Tez:
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
2015-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
2011-
Doç. Dr. MERSİN ÜNİVRSİTESİ
2010-
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
2011-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Endüstri Mühendisliği
Yöneylem Araştırması
Optimizasyon
İmalat Sistemleri Yönetimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SARIKAYA G., SAĞBAŞ A., İKİZ Y., FAKTÖRİYEL DENEYSEL TASARIM UYGULANARAK KUMAŞ KONFOR ÖZELLİKLERİNE ETKİ EDEN PARAMETRELERİN TAHMİN EDİLMESİ, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol. 4, pp. 165-172, 2016.
Özgün Makale
2. SAĞBAŞ A., MAZMANOĞLU A., Use of multicriteria decision analysis to assess alternative wind power plants, Journal of Engineering Research, vol. 2, pp. 14-19, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. SAĞBAŞ A., MAZMANOĞLU A., ALP R., A DECISION MAKING MODEL FOR SELECTION OF WIND ENERGY PRODUCTION FARMS BASED ON FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS; MECHANICAL and MECHATRONICS ENGINEERING, vol. 3, pp. 473-476, 2013.
Özgün Makale EBSCO Academic Search Complete
4. SAĞBAŞ A., An Approach for the Prioritization of Wind Energy Production Farms, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, vol. 31, pp. 1341-1352, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. Carot M. T., SAĞBAŞ A., Sanz J. M., A New Approach for Measurement of the Efficiency of Cpm and Cpmk Control Charts, International Journal for Quality, Research, vol. 7, pp. 605-622, 2013.
Özgün Makale Scopus, DOAJ (Directory of open access journals), Google Scholar, EBSCO Discovery service, Index Copernicus ( IC Journal Master List - ICV 53.72 ), ROAD (Directory of open access schoolary resources), ResearchBib, ErihPlus, Electronic Journals Library Social Science Research Center Berlin, Romeo Sherpa, JournalTOCs
6. SAĞBAŞ A., KAHRAMAN F., EŞME U., Optimization of Wire Electrical Discharge Machining Process Using Taguchi Method and Back Propagation Neural Network, Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 12, pp. 11-19, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
7. SAĞBAŞ A., MAZMANOĞLU A., Statistical Evaluation of Wind Speed Data in Mersin, Turkey, Based on Frequency Distributions, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, pp. 741-748, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
8. SAĞBAŞ A., Analysis and optimization of surface roughness in the ball burnishing process using response surface methodology and desirabilty function, Advances in Engineering Software, vol. 42, pp. 992-998, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. SAĞBAŞ A., KAHRAMAN F., DETERMINATION OF OPTIMAL BALL BURNISHING PARAMETERS FOR SURFACE HARDNESS, Materiali in Tehnologije, vol. 43, pp. 271-274, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
10. SAĞBAŞ A., IMPROVING THE PROCESS CAPABILITY OF A TURNING OPERATION BY THE APPLICATION OF STATISTICAL TECHNIQUES, Materiali in Tehnologije, vol. 43, pp. 55-59, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. SAĞBAŞ A., KAHRAMAN F., EŞME U., MODELING AND PREDICTING ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF POLY OXY METHYLENES USING RESPONSE SURFACE METHODOLGY AND NEURAL NETWORKS, METALURGIJA, vol. 48, pp. 117-120, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. EROL R., SAĞBAŞ A., Multiple Response Optimisation of the Staple-Yarn Production Process for Hairiness, Strength and Cost, FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, vol. 17, pp. 40-42, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. EŞME U., SAĞBAŞ A., KAHRAMAN F., PREDICTION OF SURFACE ROUGHNESS IN WIRE ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING USING DESIGN OF EXPERIMENTS AND NEURAL NETWORKS, Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B, Engineering, vol. 33, pp. 231-240, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. EŞME U., SAĞBAŞ A., KAHRAMAN F., KÜLEKCİ M. K., USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN BALL BURNISHING PROCESS FOR THE PREDICTION OF SURFACE ROUGHNESS OF AA 7075 ALUMINUM ALLOY, Materiali in Tehnologije, vol. 42, pp. 215-219, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. SAĞBAŞ A., EKER B., Future Projection of the Electricity Energy Consumption In Turkey: A Statistical Evaluation, 1st International Congress on Engineering Architecture Design (13.11.2015-14.11.2015).
Özet bildiri
2. DUMAN A., SAĞBAŞ A., EKER B., A Review of Solar Energy Applications and Optimization Approaches: For End Users in Agriculture, Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (11.11.2015-12.11.2015).
Tam metin bildiri
3. SAĞBAŞ A., HASAN D., EKER B., Assessment of Turkey’s Energy Usage and Energy Efficiency, Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (11.11.2015-12.11.2015).
Tam metin bildiri
4. SAĞBAŞ A., MAZMANOĞLU A., An Algorithm for the Determination of Economic Design of X-Bar Control Charts, Uluslararası 8. İstatistik Kongresi (27.10.2013-30.10.2013).
Tam metin bildiri
5. MAZMANOĞLU A., SAĞBAŞ A., MAZMANOĞLU S., Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet ve Risk Faktörlerinin Çoklu Regresyon Analizi ile Değerlendirilmesi, Uluslararası 8. İstatistik Kongresi (27.10.2013-30.10.2013).
Tam metin bildiri
6. SAĞBAŞ A., MAZMANOĞLU A., Statistical processing of wind speed data for energy potential in Turkey, Uluslararası 8. İstatistik Kongresi (27.10.2013-30.10.2013).
Tam metin bildiri
7. SAĞBAŞ A., EKER B., Utilization of Renewable Energy in Agriculture: The Case of Turkey, 5th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (17.05.2013-18.05.2013).
Tam metin bildiri
8. SAĞBAŞ A., MAZMANOĞLU A., Artificial Neural Network Approach For Wind Speed Forecasting, 8.Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu (11.10.2012-13.10.2012).
Tam metin bildiri
9. SAĞBAŞ A., MAZMANOĞLU A., GENÇ S., Performance evaluation of wind speed probability distribution models, 8. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu (11.10.2012-13.10.2012).
Tam metin bildiri
10. SAĞBAŞ A., MAZMANOĞLU A., ALP R., A Decision making model for selection of wind energy production farms based on fuzzy analytic hierarchy process, 6th International Image Processing and Wavelet on Real World Applications Conference (28.09.2012-29.09.2012).
Tam metin bildiri
11. SAĞBAŞ A., KARAMANLIOĞLU T., Artificial Intelligent Applications for the Forecasting of Annual Wind Energy Output, 2nd International Symposium on Computing in Science and Engineering (01.06.2011-04.06.2011).
Tam metin bildiri
12. SAĞBAŞ A., KARAMANLIOĞLU T., Estimation of Wind Energy Potential Based on Frequency Distributions in the Mediterranean Sea Region of Turkey, 2nd International Symposium on Computing in Science and Engineering (01.06.2011-04.06.2011).
Tam metin bildiri
13. SAĞBAŞ A., KARAMANLIOĞLU T., A Study on Potential and Utilization of Renewable Energy Sources in Turkey, 6th International Advanced Technologies Symposium (16.05.2011-18.05.2011).
Tam metin bildiri
14. SAĞBAŞ A., KARAMANLIOĞLU T., The Application of Artificial Neural Networks in the Estimation of Wind Speed: A case study, 6th International Advanced Technologies Symposium (16.05.2011-18.05.2011).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Yerleşkesinde Rüzgar Enerji Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik İstatistiksel Tahmin Modelinin Geliştirilmesi Ve Kurulabilecek Rüzgar Santrali İçin Teknik, Ekonomik Ve Termodinamik Analizinin Gerçekleştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 22.01.2014-20.12.2016.
2. Rüzgar Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi ve Enerji Planlamasında Bir Öngörü Modeli: Çorlu Örneği, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2012-01.01.2013.
3. Mersinde Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi Altyapısının Oluşturulması (Alt Proje No:8;....), DİĞER, Uzman.
4. Tepki Yüzeyleri Ve Tasarımları Yöntemiyle Geri Dönüşümden Gelen PE, PP Malzemeleri İle Doğal Lif Karışımı Kompozit Yapıların Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi ve Karışımın Optimizasyonu, DİĞER, Yönetici.